UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!

Już od 17 maja rusza nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021/2022.

Kliknij w link i zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem

https://naborpp.edukacja.gorzow.pl/kandydat/app/schedule.html

Nie jesteś pewien, którą szkołę wybrać!?
Skorzystaj z linku i zapoznaj się z ofertą poszczególnych szkół ponadpodstawowych
na nadchodzący rok szkolny:

https://naborpp.edukacja.gorzow.pl/kandydat/app/offer_pg.html

Kwiecień – miesiącem, w którym nadzieja ma kolor niebieski.

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób ze spektrum i ich rodzin. Jest to czas kampanii, akcji społecznych, lekcji wychowawczych i konkursów.

Szkoła Podstawowa nr 10 ponownie włączyła się w akcję, aby promować otwartość i zrozumienie dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Z racji pandemii wszelkie działania odbyły się w trybie zdalnym. 2 kwietnia uczniowie uczcili Światowy Dzień Autyzmu, a zarazem rozpoczęli niebieski miesiąc, poprzez ozdobienie okien swoich domów dowolną błękitną formą. Wychowawcy klas przeznaczyli jedną z kwietniowych lekcji wychowawczych na przedstawienie uczniom prezentacji, która miała za zadanie przybliżyć zagadnienie spektrum, a także uwrażliwić na potrzeby osób nim dotkniętych. Uczniowie wykonali również wiele pięknych błękitnych motyli- symbolu przemiany, porzucania tego co stare, a przeistoczenia się w NOWE- nowe spojrzenie na autyzm, które generuje dobro, radość i nadzieję.

Dzieła naszych wspaniałych uczniów- niebieskich okien, jak i błękitnych motyli- prezentujemy poniżej.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy!

Katarzyna Dąbrowska i Beata Sroczyńska

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia uczniowie klasy 2b obchodzili święto książki. Przypomnieliśmy sobie znaczenie słów PRAWO AUTORSKIE, wspólnie graliśmy w różne gry, ale najważniejsze, że mówiliśmy o książkach. Chętni uczniowie zaprezentowali swoje ulubione, lub aktualnie czytane książki, niektórzy wykonali też ciekawe notatki
i ilustracje. 

Agnieszka Żelazna

Dzień Ziemi 2021

Tradycyjnie, jak co roku, pamiętamy szczególnie w kwietniu o naszej ZIELONEJ PLANECIE.
DZIEŃ ZIEMI jest szczególną okazją, aby uczniowie klas 1-3, mimo, iż nauka odbywała się zdalnie, wykonali szereg zadań związanych z propagowaniem różnych sposobów służących ochronie naszej planety.
Zwieńczeniem były przeróżne zadania i prace plastyczne, które możecie obejrzeć na dołączonych zdjęciach.
Mamy nadzieję, że będziecie dbać o nasze wspólne środowisko, a ono odwdzięczy się nam swoim pięknem.
Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie!

M. Radzińska, R Stankiewicz

Projekt „On-linowa edukacja”

 Projekt „On-linowa edukacja”, to projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Osi 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT.

Celem głównym tego projektu jest wyposażenie gorzowskich szkół samorządowych realizujących kształcenie ogólne, tj. szkół podstawowych i liceów, w tym szkół specjalnych, w sprzęt niezbędny do nauki na odległość. Doposażenie szkół pozwoli zniwelować problem braku odpowiedniego, dla uczniów i nauczycieli, sprzętu w sytuacji konieczności realizowania zajęć w formie on-line.

W ramach projektu zakupiono 443 laptopy, 74 zestawy komputerowe, 527 zestawów oprogramowania biurowego, 30 tabletów oraz 15 monitorów interaktywnych. Wyżej wymieniony sprzęt, zgodnie z przeprowadzoną wcześniej diagnozą, trafił do 18 szkół podstawowych oraz 7 liceów ogólnokształcących.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 898 719,27 zł, w tym 1 613 911,37 zł dofinansowano ze środków unijnych.

Dzień Patrona w klasach 4 – 8

W minionym miesiącu obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły – Tadeusza Kościuszki. Uczniowie klas 4 – 8 wzięli udział w zajęciach on-line dotyczących słynnego bohatera wojennego.
Podczas lekcji uczniowie przypomnieli sobie ważne fakty historyczne związane z naszym patronem. Następnie ich zadaniem było rozwiązanie quizu wiedzy na temat Tadeusza Kościuszki. Każda klasa ułożyła również hasło lub rymowankę na temat naszej szkoły i jej patrona. Efektami pracy naszych uczniów są także własnoręcznie stworzone plakaty.
Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć. Znajduje się tam również quiz wiedzy o Tadeuszu Kościuszce. Kto chce się sprawdzić? 🙂

Karolina Herman-Lewy
Tomasz Chudzik

Matematyka pisana wierszem

Cześć, czy na mistrza mnożenia masz chęć!
My  mamy i z wierszy pani Iwony Łyczkowskiej korzystamy!
Świetną zabawę mieliśmy
i mnożenie ćwiczyliśmy.
Teraz serdecznie dziękujemy
i pozdrowienia ślemy!

 

W piątek 23 kwietnia na lekcji matematyki w klasie 2b gościła pani Iwona Łyczkowska, która rzuciła wyzwanie matematyczne wszystkim uczniom.
Szukamy mistrza tabliczki mnożenia, która została wierszem spisana i w postaci bajki opowiedziana, a trzeba dodać, że była bogato ilustrowana.
Takie czary TYLKO w ramach projektu ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ. 

Agnieszka Żelazna